Zapisy na kursy

Proszę potwierdzić zapis na szkolenia tel. 606 166 036 lub SMS

Proszę potwierdzić zapis na szkolenia tel. 606 166 036  lub  SMS

FV wystawiamy do 7 dni od wpłaty na konto

Jeśli potrzebna jest faktura VAT proszę podać dane firmy z NIP-em


Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy Fitness Planet

 

Obowiązek informacyjny. 

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy Fitness Planet Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych lub zawarte są w bazie danych pozyskanej od Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy Fitness Planet, tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Firmą , w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, jak również w celach statystycznych. 

 

Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa: 

  • żądania ich usunięcia,
  • żądania sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania ich przeniesienia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń. 

 

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, użyj linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane. 

 

Administratorem bazy biznesowej Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy Fitness Planet. W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres fitness@onet.pl

 

 Administrator Baz Danych 

 

 Kursy , warsztaty i szkolenia fitness potwierdzone są DYPLOMEM LUB CERTYFIKATEM ZAPISY: tel 0 606 166 036

TYLKO CAŁOŚĆ WPŁATY KWOTY ZA KURSY JEST PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA KURSU WPŁATY NA SZKOLENIA , WARSZTATY I KURSY SĄ ZWRACANE NA KONTO TYLKO NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 50% wpłaty !!! nieobecność na zajęciach nie jest powodem do zwrotu wpłaty lub przeniesienia na inny termin ( także z przyczyn losowych ( zwolnień lekarskich itp.) 

Realizując wpłaty zgadzasz sie na nasze warunki . 

 

UWAGA !!! (PRZED DOKONANIEM WPŁATY PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ MIEJSCA, OD DNIA ZGŁOSZENIA NALEŻY W CIĄGU 2 DNI UREGULOWAĆ OPŁATĘ ZALICZKI LUB CAŁOŚCI INACZEJ REZERWACJA PRZEPADA)

Wpłaty na konto: Ośrodek Rekreacyjno - Szkoleniowy Fitness Planet

51 1940 1076 3018 4378 0000 0000