Szkolenie Step Basic ( 5h) termin będzie podany

Termin: nowy termin będzie podany

Praktyczna nauka prowadzenia zajęć na stepie ( kroki podstawowe, rozgrzewka, krótkie choreografie, wzmacnianie globalne z wykorzystaniem stepu)

godz  14.00 – 19.30 miejsce szkolenia AFP Wrocław ul Inflancka 4

Koszt: 220 zł Kadra szkoleniowa Anetta Kotlarska