Szkolenie – Senior Trainer termin:27.05.2017

Szkolenie -  Senior Trainer  termin:  cena 240zł  10.00 do 15.00

Grupa społeczna osób starszych systematycznie powiększa się. Towarzyszy jej wiele chorób cywilizacyjnych uniemożliwiających normalne funkcjonowanie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wdrożenie –możliwie jak najwcześniej – aktywności fizycznej. Ćwiczenia dla tej grupy wiekowej wiążą się z pewnymi ograniczeniami, skierowane są na zwiększenie wydolności układu krążenia, wzmocnienie siły m ięśni oraz likwidację przykurczów. Systematyczna aktywność poprawi równowagę, zlikwiduje problemy, które spowodowane są siedzącym trybem życia i poprawi jego jakość. Warsztaty stworzone dla instruktorów i trenerów personalnych, którzy pracują lub chcieliby rozpocząć pracę z osobami w podeszłym wieku. Czas trwania 5 h. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymuje certyfikat Senior trainer. Senior trainer