Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h) Termin: 04.06.2017

Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h)
Termin: 04.06.2017
Koszt: 240 zł
Nauka prowadzenia zajęć z Bosu do treningu grupowego i personalnego.
Kadra Szkoleniowa: mgr Katarzyna Przychocka – Kusek