Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h)

Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h)

Termin: 

280zł

Nauka prowadzenia zajęć z Bosu do treningu grupowego i personalnego.

Kadra Szkoleniowa: mgr Katarzyna Przychocka – Kusek