Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h) 10, 11 Marzec 2018

Szkolenie Bosu Trainer Certyfication (5h)

Termin: 10, 11 Marzec 2018

Nauka prowadzenia zajęć z Bosu do treningu grupowego i personalnego.

Kadra Szkoleniowa: mgr Katarzyna Przychocka – Kusek